Onderhoudsgeld - Hulp voor personen met een laag inkomen (Gezinnen, Onderhoudsgeld) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onderhoudsgeld - Hulp voor personen met een laag inkomen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

Voorwaarden

  • u hebt recht op het leefloon of een equivalent leefloon
  • u betaalt onderhoudsgeld of een bijdrage op basis van een rechterlijke beslissing, of u betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen
  • u levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage

Aanvragen


Waar?

OCMW van uw gemeente

Hoe?

U dient een aanvraag in bij het OCMW van uw gemeente, dat een sociaal onderzoek zal uitvoeren om na te gaan of u recht heeft op deze specifieke hulp. Binnen de 30 dagen na de aanvraag moet het OCMW een beslissing nemen,die u vervolgens wordt meegedeeld.

Bedrag?

Maximum 50% van het die maand betaalde onderhoudsgeld met een maximum van 91,66 euro per maand (één twaalfde van het maximumjaarbedrag van 1.100 euro).

Meebrengen

  • de identiteitsgegevens en inlichtingen over de verblijfplaats van het kind
  • een afschrift van de rechtelijke beslissing of een kopie van de beslissing van de jeugdrechter of de bevoegde administratieve overheid
  • bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of de verschuldigde bijdrage

Contacteer het OCMW van uw gemeenteLaatste update fiche: 19/07/2019.