Vragen? - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Vragen

Een vraag over een bepaald recht?

Antwoord:
Hebt u vragen rond een bepaald recht, neem dan contact op met de dienst die voor dat recht instaat. Alle contactinformatie staat vermeld in de detailfiche van het recht onder ‘Contacteer’ of ‘Bijkomende informatie’.

Een algemene vraag over uw situatie?

Antwoord:
De rechtenverkenner plaatst enkel basisinformatie rond verschillende sociale rechten online. Hebt u hulp op maat nodig, dan neemt u contact op met het OCMW of een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in uw buurt. Raadpleeg hiervoor de links onderaan deze pagina.

Waarom staan de rechten van mijn gemeente niet online?

Antwoord:
De rechtenverkenner plaatst enkel sociale rechten online wanneer wij die doorkrijgen van de gemeente of het OCMW. Staan de rechten van uw gemeente niet op de rechtenverkenner, dan hebben wij deze nog niet doorgekregen. U contacteert dan best uw gemeente of OCMW om een overzicht van de lokale rechten te krijgen.

Hoe kan een gemeente of OCMW rechten toevoegen?

Antwoord:
Gemeente of OCMW-bestuur kunnen hun lokale rechten toevoegen aan de rechtenverkenner op drie manieren:

Waarom verschijnen de contactgegevens bij een recht niet?

Antwoord:
De contactgegevens van een lokale organisatie hangen samen met de postcode die u selecteerde (via de knop rechts bovenaan de rechtenverkenner). De rechtenverkenner bewaart deze gegevens niet, zodat na verloop van tijd de postcode die u selecteerde terug verdwijnt. Voer in dat geval opnieuw uw postcode in.

Wie kan bemiddelen bij mijn klacht over een bepaalde dienst of een slechte behandeling?

Antwoord:
Probeer eerst zelf met de dienst of organisatie waarover u klachten hebt een oplossing voor uw probleem te vinden. Lukt dit niet, dan kunt u bemiddeling vragen bij een ombudsman. Deze onderzoekt uw klacht en zal bemiddelen om tot een oplossing te komen. Er zijn verschillende ombudsmannen voor de verschillende overheidsdiensten en voor specifieke sectoren.