Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde categorieën van inwoners krijgen van de gemeente Meise gratis huisvuilzakken als tegemoetkoming in hun verhoogde afvalkost.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Meise
  • gezinnen met 3 kinderen of meer ten laste (een gehandicapt kind telt voor 2) als uw jaarlijks gezinsinkomen niet hoger is dan 41.730 euro (verhoogd met 2.780 euro per inwonend kind of gehandicapt persoon)
  • gezinshoofden die het Omnio- statuut hebben
  • erkende onthaalmoeders
  • gehandicapte gezinshoofden met een invaliditeit van minstens 66%
  • stomapatiënten
  • nierbehandelingspatiënten die thuisbegeleiding krijgen
  • gezinnen waarin een kind geboren wordt
  • personen die het leefloon ontvangen moeten contact opnemen met het OCMW
 • u verblijft niet continu in een instelling

Aanvragen

Waar?

Gemeente Meise ? Dienst Bevolking of OCMW Meise - Sociale Dienst

Hoe?

U kan de gratis huisvuilzakken afhalen op het gemeentehuis in Meise of Wolvertem. Dit kan door u ter plaatse aan te melden samen met een attest dat bewijst dat u aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag?

 • 20 huisvuilzakken van 30 liter of 10 huisvuilzakken van 60 liter
 • nierdialysepatiënten ontvangen 40 huisvuilzakken van 60 liter

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • personen met een stoma of nierdialysepatiënten: een medisch attest van de behandelende arts
 • gezinnen: een attest van het kinderbijslagfonds met vermelding van het aantal kinderen ten laste
 • gezinshoofden met een invaliditeit van 66 %: attest van invaliditeit
 • gezinnen met 3 kinderen of meer: laatste aanslagbiljet van de belastingen
 • onthaalmoeders: bewijs van erkenning als onthaalmoeder

Contacteer

Organisatie

Gemeente Meise ? Dienst Bevolking

Adres

Gemeenteplein 21

1861 Wolvertem

Tel

02 272 00 59

Fax

02 270 02 61

Website

Gemeente Meise - website

E-mail

bevolking@meise.be

Openingsuren

elke werkdag van 8u00 tot 12u00

dinsdag van 17u30 tot 19u30

Organisatie

OCMW Meise - Sociale Dienst

Adres

Stationsstraat 27

1861 Wolvertem

Tel

02 270 11 64

Fax

02 270 20 15

Website

Gemeente Meise - website

Openingsuren

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u00 tot 10u00

telefonisch bereikbaar van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Meise.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken.
Laatste update fiche: 14/08/2007.