Huursubsidie - eerste maand huishuur en verhuiskosten (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie - eerste maand huishuur en verhuiskosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zomergem biedt personen met een beperkt inkomen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de kosten voor een verhuis, en de eerste maand huishuur van een nieuwe huurwoning.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Zomergem
 • Het gemiddelde netto-inkomen van de aanvrager van de afgelopen 6 maanden mag niet hoger zijn dan het wettelijk vastgelegd netto-loon dat niet vatbaar is voor beslag (excl. vakantiegeld, kinderbijslag, onderhoudsgeld voor de kinderen en eindejaarstoelage). Dit bedrag (op dit moment 923 euro per maand) wordt verhoogd met 10% per kind ten laste.
 • de aanvrager dient een huurwoning te bewonen die volgens de normen van het NIS tenminste klein comfort bevat:
  • stromend water
  • WC met spoeling
  • (lig)bad of douche
 • de aanvrager mag zelf geen woning in volle eigendom hebben
 • de huishuur mag niet hoger zijn dan 1/3 van het netto-inkomen van het gezin
 • de nieuwe woning dient meer geschikt bevonden te worden dan de woning die men verlaat (de kwaliteit, de grootte volgens het aantal gezinsleden, de huishuur,...). Dit wordt besloten door de OCMW-raad na bezoek en verslaggeving door de plaatselijke medewerkers van de Woonwijzer.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zomergem - Sociaal Huis - Sociale Dienst

Hoe?

 • u dient de aanvraag in voor 1 november op de daarvoor bestemde formulieren op het OCMW van Zomergem
 • vervolgens zal het OCMW een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager instellen conform de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
 • de plaatselijke medewerker van de Woonwijzer zal de nieuwe woning bezoeken en een verslag opstellen
 • elke aanvraag tot het bekomen van een verhuispremie en/of een tussenkomst in de eerste maand huishuur wordt individueel behandeld door de raad voor maatschappelijk welzijn

Bedrag?

 • 375 euro als maximum bedrag voor een verhuis naar een nieuwe huurwoning
 • 375 euro als maximum forfaitair bedrag voor de eerste maand huishuur van een nieuwe huurwoning

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • kopie van het huurcontract
 • bewijs van het gezinsinkomen (zal gevraagd worden bij het financieel onderzoek):
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijzen van actuele inkomsten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zomergem.
Officiƫle benaming: Huisvestingstoelage - eerste maand huishuur en verhuiskosten.
Laatste update fiche: 30/08/2007.