Begrafenispremie (Gezinnen, Overlijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Begrafenispremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Sociaal Infopunt van het OCMW Blankenberge geeft een premie aan de persoon die de begrafeniskosten betaalt.

Voorwaarden

  • de persoon die de begrafeniskosten betaald heeft en de overledene zijn in de laatste zes jaar vóór de toekenning van de premie ten minste drie jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge
  • de aanvrager geniet de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Aanvragen


Waar?

Sociaal Infopunt - Sociaal Huis Blankenberge

Hoe?

U gaat binnen de zes maanden na het overlijden met de nodige documenten langs bij de balie van het Sociaal Infopunt

Bedrag?

  • U ontvangt 125 euro.
  • Indien u openstaande schulden heeft bij het OCMW worden deze eerst verrekend. Daarna ontvangt u het eventuele restbedrag.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2017)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • overlijdensakte
  • attest van uw ziekenfonds over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • de factuur van de begrafeniskosten op naam van de aanvrager

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal huis - OCMW Blankenberge.
Officiële benaming: Begrafenispremie.
Laatste update fiche: 06/02/2017.