Aanvullende lening voor personen met een beperkt inkomen (Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanvullende lening voor personen met een beperkt inkomen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De provincie Oost-Vlaanderen kan een aanvullende lening toestaan aan personen met een beperkt inkomen die een hoofdlening hebben bij een erkende kredietinstelling voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning in Oost-Vlaanderen.

Voorwaarden

 • voor woningen gelegen in Oost-Vlaanderen
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen is niet hoger dan:
  • 34.116,00 euro voor alleenstaanden
  • 45.488,00 euro voor gezinnen en samenwonenden
  • deze bedragen worden verhoogd met 5 % per persoon ten laste
 • het pand, waarvoor de lening wordt aangevraagd, moet de enige woning in volle eigendom zijn
 • de woning moet door de aanvrager(s) zelf bewoond worden, en mag niet volledig of deels verhuurd worden
 • het beleende pand mag een maximum verkoopwaarde hebben van 156.750,00 euro, te verhogen met 5 % per kind ten laste. De verkoopwaarde mag nogmaals met 5 % verhoogd worden indien de aanvragers nog geen 4 jaar gehuwd of samenwonend zijn of indien het jongste kind nog geen 4 jaar oud is.
 • als dekking van het saldo van de provinciale lening moet er een schuldsaldoverzekering met enige premie genomen worden bij de verzekeringsmaatschappij Ethias. Dit gebeurt nà toekenning van de lening.

(bedragen geldig voor aanvragen in 2009)

Aanvragen

Waar?

Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst 61, Welzijn

Hoe?

U kan een aanvraagformulier telefonisch aanvragen op de Dienst Welzijn (Betty De Mol, tel 09-267 75 32). De aanvraag moet schrifelijk ingediend worden bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen binnen een termijn van 6 jaar na het ondertekenen van de akte van de hoofdlening.

Bedrag?

Er kan een aanvullende lening worden toegekend van maximum 10.000 euro, te verhogen met 250 euro per kind ten laste of gelijkgestelde.

Meebrengen of opsturen

 • het aanvraagformulier, volledig ingevuld, zowel door de aanvrager(s) als door de kredietmaatschappij
 • het formulier "attest werkgever", ingevuld door de werkgever (indien beide aanvragers een inkomen hebben, dient er voor beiden een attest opgemaakt te worden) samen met een kopie van uw laatste loonfiche(s)
 • het formulier "attest gemeentebestuur", ingevuld door het gemeentebestuur waar de woning gelegen is
 • het formulier "attest registratie", ingevuld door het registratiekantoor
 • het formulier "wijze van uitbetaling", ingevuld door de aanvrager(s)
 • een kopie van de akte van hoofdlening of een bewijs van de notaris (kan eventueel later opgestuurd worden)
 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van 3 jaar terug (voor een aanvraag die ingediend wordt in het jaar 2009, vragen wij het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2007, inkomsten 2006)
 • een bestek, bij voorkeur opgemaakt door een aannemer, een architect, of een firma, indien het gaat om verbeteringswerken.

Contacteer

Organisatie Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Dienst 61, Welzijn
Betty De Mol
Adres PAC Het Zuid
W. Wilsonplein 2 (vijfde verdieping, lokaal 532)
9000 Gent
Tel 09 267 75 32
Fax 09 267 75 99
Website Provincie Oost-Vlaanderen - website
Provincie Oost-Vlaanderen - aanvullende lening
E-mail betty.de.mol@oost-vlaanderen.be
Openingsuren elke werkdag van 9u00 tot 12u00 of na afspraak
woensdagnamiddag ook zonder afspraak

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de provincie Oost-Vlaanderen.
Officiële benaming: Aanvullende lening voor personen met een beperkt inkomen.
Laatste update fiche: 04/03/2009.