Bouwen voor personen met een handicap - Toelage Oost-Vlaanderen (Personen met een handicap) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Bouwen voor personen met een handicap - Toelage Oost-Vlaanderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De provincie Oost-Vlaanderen verleent in een aantal gevallen subsidies voor het oprichten, het aankopen of het verwerven van nieuwbouwwoningen voor personen met een fysieke handicap.

Voorwaarden

 • de woning ligt in Oost-Vlaanderen
 • de nieuwbouwwoning moet aangepast zijn aan de erin wonende persoon met een fysieke handicap (bvb. bredere deuropeningen, aangepast sanitair, aangepaste keuken, hellend vlak, ...)
 • de aanvrager is eigenaar van de woning waarvoor een subsidie wordt aangevraagd: hij woont in de woning of verhuurt ze aan iemand met een fysieke handicap
 • de aanvrager moet, na het verlenen van de subsidie, ten minste vijf jaar ononderbroken in de woning blijven wonen; ingeval van herverhuring moet de nieuwe huurder ook iemand zijn met een fysieke handicap
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar geleden mag niet hoger zijn dan 21.070,95 euro.
  Deze inkomensgrens mag verhoogd worden met 1.000,00 euro voor de aanvrager die op de datum van de aanvraag gehuwd is en per persoon ten laste.
 • de subsidie kan niet gecumuleerd worden met een subsidie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Aanvragen

Waar?

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: dienst - Maatschappelijke Participatie

Hoe?

U vraagt deze toelage schriftelijk aan. De datum van het indienen van een premieaanvraag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt aangezien als de datum van het indienen bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Bedrag?

De premie bedraagt 10 % van de kostprijs (van de meerwerken uitgevoerd voor de persoon met een fysieke handicap) met een maximum van 2.500 euro (het maximumbedrag wordt verhoogd per persoon ten laste).

Meebrengen

 • een attest, uitgereikt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Kortrijksesteenweg 788, 9000 Gent) met de verklaring dat een premieaanvraag bij dit agentschap werd ingediend, maar dat de aanvraag geweigerd werd
 • een staat van meerkosten opgemaakt door een architect en het plan van de nieuwbouwwoning
 • een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van twee jaar geleden (voor een aanvraag in 2009 is aanslagjaar 2008 nodig, over het inkomen 2007)

Contacteer

Organisatie Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: dienst - Maatschappelijke Participatie
Magda Verdegem
Adres PAC Het Zuid
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel 09 267 75 13
Fax 09 267 75 99
Website

Provincie Oost-Vlaanderen - website
Provincie Oost-Vlaanderen - bouwen voor mensen met een fysieke handicap

E-mail magda.verdegem@oost-vlaanderen.be
Openingsuren elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de provincie Oost-Vlaanderen.
Officiƫle benaming: Provinciale premie - bouwen voor mensen met een handicap.
Laatste update fiche: 06/05/2009.