Huisvuil - tussenkomst in de huisvuilbelasting (Belastingen, Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de huisvuilbelasting

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Oostkamp geeft bepaalde categorieën inwoners een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de belasting op huisvuil.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Oostkamp
 • u behoort tot één van de volgende categorieën:
  • u krijgt een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (voorkeursregeling ziekenfonds)
  • u bent jonger dan 50 jaar en minstens één jaar volledig werkloos
  • u krijgt het leefloon of ontvangt steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale overheid

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oostkamp - Dienst Financieel Beheer

Hoe?

Als u recht hebt op een vermindering of vrijstelling van de belasting op huisvuil, wordt de vermindering automatisch toegekend door de gemeente. Personen die denken dat ze recht hebben op een teruggave van de belasting voor maanden waarin geen gebruik werd gemaakt van de huisvuildienst, kunnen zich richten tot de Dienst Financieel Beheer.

Bedrag?

 • volledige vrijstelling voor inwoners die het leefloon ontvangen of van het OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale overheid
 • vermindering voor de andere categorieën
 • teruggave voor de maanden waarin geen gebruik gemaakt werd van de huisvuildienst:
  • wanneer een alleenwonende persoon overleden is
  • wanneer de belastingplichtige zijn intrek neemt bij een persoon of instelling die ook belastingplichtig is
  • opmerking: op het aanslagadres mag niemand ingeschreven blijven

Meebrengen

Personen jonger dan 50 jaar die minstens één jaar volledig werkloos zijn: attest van de uitbetalinginstelling

Contacteer


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostkamp - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Belastingvermindering op huisvuil.
Laatste update fiche: 27/01/2010.