Aanpassings- en verbeteringspremie woning (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassings- en verbeteringspremie woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Zingem verstrekt een huisvestingspremie om een woning zonder klein comfort te verbeteren. Op deze manier wil de gemeente verzekeren dat elke inwoner kan beschikken over het basis wooncomfort.

Onder klein comfort wordt verstaan:

 • lopend water
 • een WC met waterspoeling
 • een bad of douche

Voorwaarden

 • u huurt of bent eigenaar van een woning zonder klein comfort op het grondgebied van de gemeente Zingem
 • het kadastraal inkomen van de woning is niet hoger dan 1.115,52 euro
 • uw netto-belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan 19.335,70 euro (verhoogd met 991,57 euro per persoon ten laste)

Aanvragen

Waar?

OCMW Zingem

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij het OCMW. Dit formulier dient u samen met de gevraagde documenten in bij het OCMW.

Bedrag?

 • u laat uw woning aansluiten op het gemeentelijke drinkwaternet met minstens 2 aftappunten:
  • 50 % van de aansluitingskosten
  • maximaal 309,87 euro
 • u installeert een toilet met waterspoeling
  • 50 % van de kosten
  • maximaal 247,89 euro
 • u installeert een stort- of zitbad
  • 50 % van de kosten
  • maximaal 371,84 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet van de personenbelasting
 • als u een toilet, zit- of stortbad installeert: aankoop- en installatiefacturen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kruisem - Gemeentehuis locatie Zingem.
Officiƫle benaming: Tussenkomst voor verbetering huisvesting.
Laatste update fiche: 27/07/2012.