Financiële steun (Financiële problemen, Financiële uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Financiële steun

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zelzate biedt periodieke of eenmalige steun aan inwoners die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Zelzate
 • uw inkomen is ontoereikend: een individueel onderzoek bepaald of u aan deze voorwaarde voldoet
 • opmerking: dit is geen algemeen recht maar afhankelijk van uw specifieke situatie

Aanvragen

Waar?

OCMW Zelzate

Hoe?

Om financiële steun te krijgen, neemt u contact op met het OCMW van Zelzate. Na een individueel onderzoek neemt het OCMW een beslissing over de toekenning van periodieke of eenmalige steun.

Bedrag?

 • het bedrag is afhankelijk van uw specifieke situatie
 • periodiek geldelijke steun kan bestaan uit:
  • maandelijkse aanvullende steun boven het leefloon
  • tussenkomst in de huishuur
  • tussenkomst in de medicatiekosten
  • tussenkomst in de energiekosten
  • tussenkomst in de kosten van schoolmaaltijden van kinderen uit behoeftige gezinnen
 • eenmalige geldelijke steun kan bestaan uit:
  • hospitalisatiekosten
  • begrafeniskosten
  • schoolkosten
  • kosten voor de aankoop van noodzakelijke kledij
  • verblijfskosten opvangcentra

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • klever van de mutualiteit

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zelzate.
Officiële benaming: Geldelijke steun.
Laatste update fiche: 22/08/2007.