Gemeentebelasting - vermindering (Belastingen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentebelasting - vermindering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Oosterzele biedt een korting op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen met kinderen ten laste.

Voorwaarden

 • op 1 september van het aanslagjaar gedomicilieerd in Oosterzele en:
  • gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste
  • alleenstaanden met minstens 2 kinderen ten laste
  • gezinnen die een leefloon of een uitkering gelijkgesteld aan het leefloon ontvingen met minstens 1 kind ten laste
  • een kind met een handicap van minstens 66 % wordt beschouwd als 2 kinderen ten laste

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oosterzele ? College van Burgemeester en Schepenen

Hoe?

Een aanvraagformulier verschijnt in de gemeentelijke informatiebrochure of kan u bekomen op het gemeentehuis. De aanvraag moet u jaarlijks voor 1 maart indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag?

 • voor gezinnen met 3 kinderen of alleenstaanden met 2 kinderen: 25 % korting
 • voor gezinnen met 4 kinderen of alleenstaanden met 3 kinderen: 30 % korting
 • voor gezinnen met 5 kinderen of alleenstaanden met 4 kinderen: 35 % korting
 • voor gezinnen met 6 of meer kinderen of alleenstaanden met 5 of meer kinderen: 50 % korting

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van invaliditeit van het kind
 • bewijs van het OCMW dat u een leefloon of een uitkering gelijkgesteld aan het leefloon ontvangt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oosterzele.
Officiƫle benaming: Gezinskorting op de gemeentebelasting gezinnen.
Laatste update fiche: 29/08/2007.