Aanpassingspremie voor de woning van personen met een handicap (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Meulebeke kent een premie toe aan inwoners met een handicap voor de aanpassing van hun woning als ze ook een gewestelijke aanpassingspremie hiervoor hebben ontvangen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Meulebeke
  • de persoon met een handicap heeft een invaliditeit van minstens 66 %
  • voor de aanpassing heeft u ook een gewestelijke aanpassingspremie verkregen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Meulebeke ? Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Hoe?

U kan een aanvraagformulier (pdf-document) downloaden of verkrijgen bij het gemeentebestuur. Dit formulier dient u, samen met de gevraagde attesten, ingevuld in bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Meulebeke.

Bedrag?

  • 25 % van de gewestelijke premie
  • maximaal 250 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • attest van invaliditeit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • een uitbetalingsbewijs van de gewestelijke aanpassingspremie

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Meulebeke.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke premie voor aanpassing van de woning aan een handicap.
Laatste update fiche: 07/08/2007.