Geboortepremie (Geboorte, Kinderen, Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Geboortepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Sociaal Infopunt van het OCMW van Blankenberge kent een geboortepremie toe voor een pasgeboren of doodgeboren kind dat wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Het gezin is ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge en:

  • is er in de laatste 6 jaar vóór de toekenning van de premie minstens 3 jaar ingeschreven
  • geniet de verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering van het ziekenfonds

Aanvragen


Waar?

Sociaal Infopunt - Sociaal Huis

Hoe?

U vraagt de premie aan binnen de zes maanden na de geboorte van uw kind.

Bedrag?

De geboortepremie bedraagt 125 euro en wordt toegekend aan de ouder bij wie het kindje gedomicilieerd is (of geweest zou zijn indien het om een doodgeboren kindje gaat).

Indien de begunstigde van de premie openstaande schulden heeft aan het OCMW, wordt deze premie uitbetaald na verrekening met de openstaande schuld.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • attest van uw ziekenfonds over uw verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • een geboorteattest of attest van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand
  • rekeningnummer

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal huis - OCMW Blankenberge.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie bij geboorte.
Laatste update fiche: 06/02/2017.