Huursubsidie (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Geraardsbergen biedt een huurtoelage voor personen en gezinnen met een laag inkomen.

Voorwaarden

  • u bent minstens 6 maanden in Geraardsbergen gedomicilieerd
  • u ontvangt het leefloon
  • voor samenwonende personen mag het totale inkomen niet hoger liggen dan het bedrag van de hoogste categorie leefloon
  • de maandelijkse huurprijs bedraagt meer dan één derde van het inkomen van het gezinsinkomen
  • u moet binnen de drie maanden na toekenning van de huurtoelage het bewijs leveren dat u een aanvraag heeft gedaan voor een huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij
  • personen die een eigen woning bezitten of de afgelopen 3 jaar hun eigen woning verkocht hebben, kunnen geen toelage krijgen

Aanvragen

Waar?

OCMW Geraardsbergen

Hoe?

Om de huurtoelage te ontvangen neemt u contact op met het OCMW.

Bedrag?

  • de huurprijs verminderd met één derde van het inkomen van het gezin of de alleenstaande
  • maximaal 25 % van de maandelijkse huurprijs

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • huurcontract

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Geraardsbergen.
Officiële benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 01/07/2010.