Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Dendermonde biedt gratis huisvuilzakken aan bepaalde inwoners.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Dendermonde die op 1 januari onder één van volgende categorieën vallen:
 • grote gezinnen:
  • minimum 3 kinderen ten laste
  • een kind met een handicap van minstens 66 % telt voor twee kinderen
 • gepensioneerden
  • een pensioen ontvangen uitbetaald door één van de volgende instellingen: de Rijksdienst voor pensioenen, het Ministerie van Financiën of het Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • niet voor personen in brug- of prepensioen
 • personen met een handicap van minstens 66%
 • langdurig volledig werklozen: minimum 1 jaar werkloos
 • personen die het leefloon of steun van het OCMW ontvangen:
  • u moet in het voorgaande jaar gedurende minstens 3 maanden leefloon of steun van het OCMW genieten.

Aanvragen

Waar?

U kan terecht in de verschillende deelgemeentehuizen of het Sociaal Huis. Inwoners van Dendermonde centrum kunnen donderdagvoormiddag terecht in de Kazerne op de Noordlaan 35.

Hoe?

U dient zich aan met één van de benodigde attesten.

Bedrag?

Het aantal vuilzakken dat u ontvangt is afhankelijk van uw categorie:

 • Grote gezinnen:
  • gezin met 3 of 4 kinderen: 1 pak van 10 zakken van 60 liter
  • gezin met 5 of 6 kinderen: 2 pakken van 10 zakken van 60 liter
  • gezin met 7 of meer kinderen: 3 pakken van 10 zakken van 60 liter
 • Alle andere categorieën:
  • alleenstaanden: 1 pak van 10 zakken van 30 liter of 1 pak van 5 zakken van 60 liter
  • gezin: 1 pak van 10 zakken van 60 liter

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • gezinnen met drie kinderen ten laste:
  • een attest van het kinderbijslagfonds, de mutualiteit of het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting
  • voor kinderen met een handicap van minstens 66 %: het attest van het kinderbijslagfonds
 • gepensioneerden: een bewijs van pensionering van de Rijksdienst voor pensioenen of van het Ministerie van Financiën of van het Ministerie van Binnenlandse zaken
 • personen met een handicap:
  • een attest of kleefvignet van de mutualiteit
  • een attest van minstens 66 % handicap, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Bestuursdirectie Uitkeringen aan Personen met een Handicap
 • langdurig volledig werklozen: een attest afgeleverd door de VDAB en/of een erkende uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsvergoedingen of de Hulpkas
 • personen die het leefloon of steun van het OCMW ontvangen: een attest van het OCMW

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Dendermonde.
Officiële benaming: Huisvuil – tussenkomst in de afvalkosten.
Laatste update fiche: 08/08/2008.