Geboorte- en adoptiepremie (Adoptie, Geboorte, Kinderen, Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Geboorte- en adoptiepremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Dendermonde kent een premie toe voor elk pasgeboren of geadopteerd kind dat wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.

Voorwaarden

  • op het ogenblik van geboorte of adoptie bent u minstens 6 maanden in Dendermonde gedomicilieerd en woonachtig
  • uw netto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan 19.336 euro per jaar (verhoogd met 992 euro per persoon ten laste)
  • voor adoptie: het kind is geen natuurlijk kind van één van de adoptanten en is maximum 10 jaar oud

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Dendermonde

Hoe?

Bij de aangifte van de geboorte of adoptie van uw kind ontvangt u automatisch een aanvraagformulier van de dienst burgerlijke stand. Bij een geboorte buiten Dendermonde wordt het aanvraagformulier toegestuurd aan de moeder.
Het formulier moet u ingevuld indienen bij het Sociaal Huis in het jaar van de geboorte of de adoptie. Bij geboorte of adoptie in de maand december dient de premie aangevraagd te worden vóór 31 januari van het daaropvolgende jaar.

Bedrag?

100 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier

Bijkomende informatie

Website dendermonde - geboorte- en adoptiepremie


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Dendermonde.
Officiële benaming: Geboorte- en adoptiepremie.
Laatste update fiche: 08/08/2008.