Algemene gemeentelijke toelage (Inkomen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Algemene gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zoersel kent een toelage toe aan gezinnen die niet over een GFT-container beschikken. Gezinnen waarvan minstens één lid recht heeft op de voorkeursregeling in de ziekteverzekering hebben steeds recht op de toelage.

Voorwaarden

  • op 1 januari ingeschreven zijn in de gemeente Zoersel
  • minstens één lid van het gezin heeft recht op de voorkeursregeling in de geneeskundige verzorging (het vroegere WIGW-statuut)
  • of het gezin beschikt niet over een GFT-container

Aanvragen

Deze toelage wordt automatische toegekend en jaarlijks uitbetaald. Elk gezin kan maar één toelage per jaar ontvangen.

Voor gezinnen waar iemand recht heeft op de voorkeursregeling in de ziekteverzekering hangt het bedrag van de toelage af van het al dan niet betalen van urbanisatiebelasting en het al dan niet beschikken over een GFT-container:

Regeling bij voorkeursregeling ziekteverzekering U betaalt jaarlijks urbanisatiebelasting U betaalt geen jaarlijkse urbanisatiebelasting
U heeft een GFT-container 35,00 euro 12,50 euro
U heeft geen GFT-container 60,00 euro 35,00 euro

Voor alle andere gezinnen die niet over een GFT-container beschikken bedraagt de toelage 25 euro.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zoersel - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Algemene gemeentelijke toelage.
Laatste update fiche: 25/11/2008.