Begeleiderspas voor personen met een handicap (Cultuur, Personen met een handicap, Invaliden, Vrijetijdsbesteding) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Begeleiderspas voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met een handicap kunnen van de stad Menen een begeleiderspas bekomen. Met deze pas kan de betrokkene zich gratis laten vergezellen naar activiteiten ingericht door het stadsbestuur of door een aantal aangesloten verenigingen. De begeleiderspas is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

 • gedomicilieerd zijn in de stad Menen (*)
 • behoren tot één van volgende groepen:
  • een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80% hebben of een integratietegemoetkoming categorie 3, 4 of 5 ontvangen
  • kinderen met een ongeschiktheid van minstens 66% en recht op verhoogde of verlengde kinderbijslag
  • eigenaars van een geldige parkeerkaart voor gehandicapten afgeleverd door de bevoegde instantie
  • personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage

(*) personen die niet in Menen wonen maar aan de overige voorwaarden voldoen kunnen de begeleiderspas aanvragen met een tussenkomst van 5 euro.

Opmerking: ook de door de overheid erkende instellingen voor residentiële opvang van personen van de hiervoor vermelde doelgroepen evenals de instellingen voor korte opvang erkend door het Vlaams Fonds kunnen van deze maatregel genieten. De directie kan op naam van de instelling twee begeleiderspassen per tien bewoners/gasten aanvragen

Aanvragen

Waar?

Stad Menen ? Dienst Welzijn

Hoe?

U kan een aanvraagformulier (pdf-document) verkrijgen op de Dienst Welzijn of downloaden op de website van Menen. Dit formulier moet u indienen bij het stadsbestuur van Menen. Voor kinderen wordt de aanvraag ingediend door een ouder of de voogd.

Bedrag?

U krijgt gratis een begeleiderspas.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier (pdf-document)
 • identiteitskaart en een recente pasfoto
 • afhankelijk van de categorie waartoe men behoort:
  • een attest uitgaande van de overheidsdienst Sociale Zekerheid, Volksgezondheid en leefmilieu, arbeidsongevallen, de administratie van pensioenen van het ministerie van Financiën voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage, de instellingen die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen
  • een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap
  • bewijs van erkenning van de instelling

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Menen.
Officiële benaming: Begeleiderspas voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 17/08/2007.