Begeleiderspas voor personen met een handicap (Cultuur, Personen met een handicap, Invaliden, Vrijetijdsbesteding) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Begeleiderspas voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De provincie Vlaams-Brabant geeft een begeleiderspas aan personen met een handicap. Wanneer u met die pas deelneemt aan bepaalde activiteiten van sommige  Vlaams-Brabantse organsiaties mag uw begeleider gratis mee. De deelnemende organisaties herkent u aan het label begeleiderspas.

Voorwaarden

De aanvrager is een persoon met een handicap en heeft:

 • ofwel een verminderde zelfredzaamheid (ten minste 9 punten of 66%)
 • ofwel een verdienvermogen tot hoogstens 1/3
 • ofwel recht op verhoogde kinderbijslag

U mag uw begeleider steeds zelf kiezen. U mag voor elke activiteit iemand anders kiezen.

Aanvragen


Waar?

Provincie Vlaams-Brabant - Dienst Welzijn

Hoe?

U downloadt de aanvraagbrochure (pdf, 2,29 MB) van de website.

U vult het aanvraagluik van de brochure in en u stuurt dit samen met de nodige documenten terug naar de Dienst Welzijn van de Provincie Vlaams-Brabant. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch.

U ontvangt een begeleiderspas op uw naam.

Uw begeleiderspas is hoogstens 5 jaar geldig, afhankelijk van de geldigheidsduur van uw attest van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid.

U kunt uw begeleiderspas verlengen:

 • u diende bij uw eerste aanvraag een attest van onbepaalde duur in: om te verlengen stuurt u alleen een nieuwe pasfoto op
 • u diende bij uw eerste aanvraag een attest van bepaalde duur in: om te verlengen stuurt u:
  • een nieuw attest waarvan de einddatum niet verstreken is
  • een nieuwe pasfoto 

Bedrag?

De begeleiderspas is gratis.

Meebrengen

 • een kopie van uw identiteitskaart
 • een pasfoto
 • het ingevulde aanvraagluik van de aanvraagbrochure 
 • een kopie van één van volgende attesten, aan te vragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
  • een algemeen attest dat u verminderd zelfredzaam bent (ten minste 9 punten of 66%)
  • een algemeen attest dat uw verdienvermogen verminderd is tot 1/3 of minder
  • een algemeen attest van verhoogde kinderbijslag

Bijkomende informatie

Meer informatie vindt u op http://www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas

Contacteer

Organisatie Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Welzijn
Adres Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel016 26 73 90
Website http://www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas  
E-mail begeleiderspas@vlaamsbrabant.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant.
Officiële benaming: Begeleiderspas.
Laatste update fiche: 11/08/2017.