Patiëntenrechten (Geneeskunde, Ziekte, Gezondheidszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Patiëntenrechten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De wet op de patiëntenrechten (22 augustus 2002) regelt de basisrechten van elke patiënt die gezondheidszorg ontvangt. Het gaat om de volgende rechten:

Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg

 • iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg met respect voor de menselijke waardigheid en ongeacht het inkomen, de nationaliteit en de persoonlijke overtuiging
 • er mag geen onderscheid gemaakt worden op basis van culturele, morele, filosofische of religieuze overtuigingen

Recht op vrije keuze van zorgverstrekker

 • iedereen is vrij in de keuze van zorgverstrekker en kan ook vrij van zorgverstrekker veranderen
 • er zijn een aantal wettelijke beperkingen: de arbeidsgeneesheer en controlegeneesheer kan u bijvoorbeeld niet vrij kiezen

Recht om informatie te ontvangen

 • iedereen heeft het recht om alle informatie te ontvangen die nodig is om zijn gezondheidstoestand in te schatten
 • de informatie moet duidelijk geformuleerd worden op maat van de patiënt
 • de patiënt kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon
 • de zorgverstrekker kan maar heel uitzonderlijk beslissen om enkel bepaalde informatie niet aan de patiënt door te geven (therapeutische uitzondering)

Recht op toestemming

 • de patiënt moet uitdrukkelijk toestemmen met de behandeling, mondeling of door gedrag
 • de zorgverstrekker moet alle nodige informatie over de behandeling geven voor de patiënt instemt: over de aard van de ingreep, de duur, de nevenwerkingen, de risico's, de nazorg, de financiële gevolgen...

Recht op een patiëntendossier

 • elke patiënt heeft recht op een persoonlijk patiëntendossier met alle medische informatie
 • de zorgverstrekker moet het dossier zorgvuldig aanvullen en bewaren
 • de patiënt mag het patiëntendossier inkijken, een afschrift ervan vragen of vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen

Recht op respect voor zijn intimiteit

 • elke patiënt heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer: enkel de zorgverstrekkers die nodig zijn voor het onderzoek of de behandeling mogen bij de behandeling aanwezig zijn
 • de informatie over de gezondheid van de patiënt mag niet zomaar aan anderen meegedeeld worden

Recht om klacht neer te leggen bij een ombudsdienst

Als u vindt dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd zijn, kunt u een klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst:

 • elk ziekenhuis heeft een eigen ombudsdienst (lokale ombudsdiensten)
 • er is een federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt' voor andere zorgverstrekkers
 • elke patiënt heeft steeds ook het recht om onmiddellijk een klacht bij het gerecht in te dienen

U kan meer informatie vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voorwaarden

 • voor elke persoon die gezondheidszorg ontvangt
 • toe te passen door alle zorgverstrekkers: artsen, apothekers, verplegers, kinesisten, tandartsen...

Bijkomende informatie

Raadpleeg de brochure van de patiëntenrechten (pdf)

Contacteer

Organisatie Federale ombudsdienst 'Rechten van de patiënt'
Ombudsvrouw Sylvie Gryson
Adres Eurostation blok 2
Victor Hortaplein 40 (bus 10)
1060 Brussel
Tel 02 524 85 20
Fax 02 524 85 38
E-mail sylvie.gryson@health.fgov.be
sylvie.gryson@gezondheid.belgie.be


Laatste update fiche: 19/07/2019.