Juridische tweedelijnsbijstand - Pro-Deoadvocaat (Pro deo, Juridisch advies, Justitie, Justitiehuis, Advocaten, Justitiële begeleiding, Justitiële hulpverlening) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Juridische tweedelijnsbijstand - Pro-Deoadvocaat

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies of voor bijstand en vertegenwoordiging, dan kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Vroeger werden deze advocaten pro-Deoadvocaten genoemd.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u gratis of goedkopere juridische bijstand.

Voorwaarden

  • ofwel is uw inkomen niet hoger dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • ofwel wordt er vermoed dat u onvermogend bent: minderjarigen, mensen die een leefloon krijgen van het OCMW, personen met een collectieve schuldenregeling, sommige asielzoekers, ...

Of u gratis of goedkopere bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en uw gezinssituatie. Onderstaande tabel geeft het maximale netto maandinkomen weer:

gratis bijstand goedkopere bijstand
alleenstaande1.011 euro 1.011 euro - 1.298 euro
gehuwd, samenwonend of alleenstaand met personen ten laste 1.298 euro
(+ 188,22 euro per persoon ten laste)
1.298 euro - 1.583 euro
(+ 188,22 euro per persoon ten laste)

(bedragen geldig op 1 september 2018)

Aanvragen

Bedrag

Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

  • 20 euro per aanstelling
  • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijdrage.

De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoedingen ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro. 

Waar?

Bij het Bureau voor Juridische Bijstand

Meebrengen

Bijkomende voordelen


Bijkomende informatie

Organisatie Orde van Vlaamse Balies
Adres Koningsstraat 148
1000 Brussel
Tel02 227 54 70
Fax 02 227 54 79
Website http://www.advocaat.be/
E-mail info@advocaat.be

Laatste update fiche: 17/07/2019.