Huursubsidie (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Kluisbergen biedt een huurtoelage voor personen en gezinnen met een laag inkomen onder voorwaarde dat men een bescheiden woning huurt.

Voorwaarden

 • gedomicilieerd zijn in Kluisbergen
 • geen ander onroerend goed in eigendom hebben
 • uw inkomen bedraagt maximum:
  • 1059,32 euro per maand voor samenwonenden
  • 844,48 euro per maand voor een alleenstaande
  • 1059,31 euro per maand voor personen met een gezin ten laste
   voor de berekening van uw inkomen wordt uw huurprijs afgetrokken tot een maximum van 300 euro per maand. Kinderbijslag komt niet in aanmerking als inkomen.
 • uw huurprijs mag niet meer bedragen dan 475 euro per maand

Aanvragen

Waar?

OCMW Kluisbergen - Sociale Dienst

Hoe?

U doet uw aanvraag voor een huurtoelage bij de Sociale Dienst van het OCMW. Op de daaropvolgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt de aanvraag behandeld. Bij een positieve beslissing van de OCMW-raad ontvangt u maandelijks de huurtoelage.

Bedrag

 • 20 tot 60 euro per maand
 • afhankelijk van uw inkomen

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • bewijs van uw gezinstoestand
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een inkomensattest
 • uw huurcontract

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kluisbergen.
Officiƫle benaming: Huurtoelage.
Laatste update fiche: 10/08/2007.