Aanpassings- en verbeteringspremie woning (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassings- en verbeteringspremie woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Borgloon voorziet een teruggave van het gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing als eigenaars hun woning functioneel verbeteren. Deze teruggave geldt enkel voor woningen gebouwd voor 1919.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Borgloon
 • de werken moeten doelmatig de woonkwaliteit verbeteren volgens de vereisten van een gezonde en aangepaste huisvesting
 • volgende verbeteringswerken komen in aanmerking:
  • het installeren van sanitair, elektriciteit, gas en waterleiding
  • het isoleren van woonhuizen
  • het vernieuwen van dakbedekking
  • het weren van vocht uit de muren door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan
  • het functioneel aanpassen van de woning voor een inwonende persoon met een handicap van minstens 66%
  • het plaatsen van een toilet met waterspoeling
  • verbouwingswerken nodig voor een functionele indeling van grotere woningen in afzonderlijke voldoende ruime eenheden
  • het installeren van centrale verwarming, mits dit gepaard gaat met andere betoelaagbare verbeteringswerken
  • het vernieuwen van ramen als de nieuwe dubbelwandig glas hebben en voor zover alle ramen in de voorgevel worden vervangen
 • de teruggave van het gemeentelijk aandeel gebeurt slechts als:
  • de bouw van de woning beëindigd is in 1918, dit zijn de gebouwen met de kadastrale code 0001, 0002, 0003, 0004
  • de kostprijs van de uitgevoerde werken minstens 2.975 euro excl. BTW bedraagt
  • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning minder is dan 950 euro
 • na de verbeteringswerken aan de woning moet deze door de eigenaar nog voor minstens 5 jaar bewoond worden, anders zal de teruggave van het gemeentelijke aandeel worden teruggevorderd

Aanvragen

Waar?

Stad Borgloon - Dienst Ruimtelijke Ordening

Hoe?

U vraagt de toelage binnen de 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing aan met een formulier dat ter beschikking is op Dienst Informatie. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden op de website van Borgloon.

Bedrag?

Het bedrag varieert van woning tot woning en de uitgevoerde werken.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier vergezeld van:
  • een voor éénsluidend afschrift van de eigendomsakte van de premiewoning
  • een voor éénsluidend afschrift van het aanslagbiljet betreffende de onroerende voorheffing
  • een voor éénsluidend afschrift van de facturen die betrekking hebben op de werken
  • een voor éénsluidend afschrift van de betalingswijzen
  • een verklaring van de ouderdom van de woning

Contacteer

Organisatie Stad Borgloon - Dienst Ruimtelijke Ordening
Adres Administratief Centrum
Speelhof 10
3840 Borgloon
Tel 012 67 36 90
Fax 012 67 36 74
Website Stad Borgloon - website
E-mail maryse.vandermeeren@borgloon.be
Openingsuren maandag van 9.00 tot 12.00 u.
dinsdag van 14.00 tot 19.00 u.
woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 16.00 u.
vrijdag van 9.00 u. tot 12.00 u.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Borgloon.
Officiële benaming: Toelage voor het functioneel verbeteren van een woning.
Laatste update fiche: 19/03/2009.