Aanpassings- en verbeteringspremie woningen ouder dan 25 jaar (Wonen, Renovatie, Huisvesting, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassings- en verbeteringspremie woningen ouder dan 25 jaar

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Kortemark voorziet een saneringspremie voor personen die een verouderde woning renoveren, of aanpassen aan de huidige woonnormen.

Voorwaarden

  • u bezit geen ander woning en/of gebouw (uitgezonderd garage) in volle eigendom
  • u bent eigenaar of erfpachter van de woning (+garage)en bewoont de woning zelf
  • de woning is minstens 25 jaar oud
  • het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (woning + onbebouwde (bouw)gronden) is kleiner of gelijk aan 600 euro.
  • het minimum bedrag van de investering bedraagt 2.000 euro inclusief btw
  • de factuur mag niet ouder zijn dan één jaar
  • In een periode van tien jaar na de eerste aanvraag kan eenzelfde aanvrager, afhankelijk van het KI van de woning, maximum twee/drie gemeentelijke huisvestingspremies (sanerings- of aanpassingspremie) ontvangen. De aanvraag mag echter geen betrekking hebben op dezelfde onderdelen van de woning.
  • U heeft recht op twee gemeentelijke sanerings- of aanpassingspremies indien het niet-geïndexeerde KI lager ligt dan € 600, ligt dit KI lager dan € 400 dan heeft u recht op drie gemeentelijke premies.Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan er steeds een advies van de technisch medewerk(st)er van WoonWinkel West aangevraagd worden.  

  Werkzaamheden:

  • installeren van badkamer en WC (eventuele onderdelen kunnen maar minimum bedrag van investering dient gerespecteerd te worden)
  • Vernieuwen schrijnwerk (ramen en/of hoogrendementsglas). De maximale U-waarde van het glas stemt overeen met de voorwaarde die de netbeheerder vastlegt.
  • vernieuwen elektrische installatie en aansluitingskosten
  • vernieuwen dak (enkel werkzaamheden aan het onderdak en/of dakgoten komen ook in aanmerking, dakisolatie komt niet in aanmerking)
  • isoleringswerken (de premie voor het plaatsen van isolatiemateriaal kan niet aangevraagd worden zolang de premie van de netbeheerder blijft bestaan)
  • weren van vocht uit de muren
  • vernieuwen verwarmingsinstallatie (ketel en/of radiatoren)  

  Aanvragen


  Waar?

  Gemeente Kortemark - Dienst Sociale Zaken

  Hoe?

  De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de eindfacturen en het bewijs van betaling daarvan. De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar.

  Bedrag?

  • 15% van de totale factuur (inclusief BTW)
  • de premie bedraagt maximum 500 euro

  Meebrengen

  • de facturen van de saneringswerken
  • de bewijzen dat de facturen betaald zijn

  Contacteer  De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kortemark - Sociaal Huis.
  Officiële benaming: Saneringspremie voor woningen ouder dan 25 jaar.
  Laatste update fiche: 27/01/2017.