Huisvestingspremie (Wonen, Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Huisvesting, Bejaarden, Huursubsidie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvestingspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Riemst voorziet een huisvestingspremie voor 65-plussers, of personen die 80% arbeidsongeschikt zijn, om de kosten van een (huur-)woning te helpen dragen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Riemst
  • u bent minstens 65 jaar oud Of minstens 80% arbeidsongeschikt te bewijzen met een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • u ontvangt een premie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om de woning te verbeteren

Aanvragen

Waar?

OCMW Riemst - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van het OCMW Riemst.

Bedrag?

  • 20 % van de huisvestigingspremie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  • maximum van 500 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • de beslissing van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat een huisvestingspremie wordt betaald
  • indien nodig attest arbeidsongeschiktheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Riemst.
Officiƫle benaming: Huisvestingstoelage.
Laatste update fiche: 22/05/2012.