Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden of personen met een handicap (Wonen, Ouderen, Personen met een handicap, Renovatie, Invaliden, Huisvesting, Woningaanpassing, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden of personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De toegankelijkheidspremie is een financiële ondersteuning bedoeld om woningen van gehandicapten of ouderen aan te passen zodat zij er zelfstandig in kunnen blijven wonen. Deze premie is een aanvulling op de aanpassingspremie van de provincie Vlaams-Brabant.

Voorwaarden

 • u woont in Londerzeel en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
  • ofwel u bent erkend als persoon met een handicap door
   • ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   • ofwel het Vlaams Agentschap voor Personen met en handicap
  • ofwel u bent minstens 60 jaar
 • het huis waar u de aanpassingswerken uitvoert:
  • heeft een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van maximum 1.700 euro
  • ofwel is uw eigendom
  • ofwel u hebt schriftelijke toestemming voor de werken van de verhuurder
 • door de werken wordt de woning aangepast aan de fysieke noden van de aanvrager, voorbeelden: plaatsen van een traplift, aangepast sanitair, plaatsen automatische rolluiken of aanleggen hellende vlakken, …
 • uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2009 over de inkomsten 2008 bedraagt hoogstens:
  • voor een alleenstaande 35.630 euro
  • voor een gezin van minstens twee personen 50.490 euro
  • te verhogen met 3.040 euro per persoon ten laste

Aanvragen

Waar?

Gemeente Londerzeel - Dienst toegankelijkheid

Hoe?

Wanneer u de aanvraag voor de provinciale aanpassingspremie bij de provincie hebt gedaan ontvangt u automatisch ook de gemeentelijke aanpassingspremie. U hoeft daarvoor geen aparte aanvraag meer te doen.

Bedrag?

U ontvangt hoogstens 500 euro.

De gemeentelijke premie bedraagt nooit meer dan wat u voor de werken reeds van de provincie of andere instanties ontving.

(bedrag geldig op 1 oktober 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet van het laatste aanslagjaar van 
  • de aanvrager
  • de persoon met wie de aanvrager samenleeft
  • de kinderen van de aanvrager, ouder dan 25 jaar
  • of eventueel van andere personen die inwonend zijn
 • als u niet beschikt over een aanslagbiljet, dient de aanvrager een afschrift te bezorgen van zijn/haar eventuele vervangingsinkomen, zoals: 
  • werkloosheidsvergoedingen
  • invaliditeitsuitkeringen
  • leefloon
  • pensioeninkomen
 • een attest afgeleverd door een officiële instantie waaruit een handicap blijkt of een gemotiveerd verslag, opgesteld door een behandelend geneesheer
 • een bestek van de geraamde kosten en/of de facturen (die niet ouder zijn dan 1 jaar)
 • bewijs van uitputting van alle subsidies

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Londerzeel - Zorgloket.
Officiële benaming: Toegankelijkheidspremie voor zelfstandig wonende gehandicapten of ouderen.
Laatste update fiche: 08/05/2012.