Installatiepremie voor dak- en thuislozen (Wonen, Thuislozen, Dakloos, Huisvesting, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten.

Voorwaarden

 • uw inkomen is ten laste van de sociale zekerheid of sociale bijstand of is lager dan een bepaald grensbedrag:
  • ofwel hebt recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan leefloon)
  • ofwel hebt u een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit, ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering, e.a.)
  • ofwel hebt u recht op een uitkering voor personen met een handicap
  • ofwel hebt u recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • ofwel is uw inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe u behoort), verhoogd met 10%
 • u hebt een woning gevonden (u bent niet langer dakloos)
 • u huurt een kamer of appartement als hoofdverblijfplaats, u woont hier alleen of samen met anderen
 • u hebt de installatiepremie nog nooit ontvangen

Aanvragen?

Waar?

OCMW

Hoe?

U neemt contact op met het OCMW van de gemeente waar u gaat wonen. Een maatschappelijk werker zal nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Het OCMW beslist dan of u recht heeft op de installatiepremie.

Bedrag?

 • 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'
 • u kunt de installatiepremie slechts éénmaal ontvangen
 • de premie wordt uitbetaald als u de woning betrekt

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • alle informatie over de woning waarnaar u verhuist

Laatste update fiche: 17/07/2019.