Referentieadres (Thuislozen, Dakloos, OCMW, Referentieadres) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Referentieadres

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen officiële verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In dat geval geldt een referentieadres als uw officieel adres. Op die manier kunnen officiële instanties u bereiken.

U krijgt uw post en administratieve documenten op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen, bijvoorbeeld de kinderbijslag of de werkloosheidsvergoeding.

In principe neemt u een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen een referentieadres vragen bij het OCMW.

Opmerking:

 • ook zonder referentieadres hebt u recht op een leefloon
 • personen die illegaal in België verblijven, hebben geen recht op een referentieadres

Voorwaarden


Referentieadres bij het OCMW

 • u bent dakloos
 • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister 
 • u doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening
 • uw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

 • u hebt geen eigen adres en behoort tot één van volgende groepen:
  • woonwagenbewoners (mobiele woning)
  • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
  • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
  • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
  • u bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen
  • u hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
  • de beschermde getuigen
 • de persoon waar u het referentieadres neemt:
  • stemt hiermee in
  • bezorgt u alle post en documenten die op het referentieadres toekomen 

Aanvragen


Referentieadres bij het OCMW

 • u dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar u normaal verblijft
 • het OCMW onderzoekt of u aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over uw aanvraag
 • als u een referentieadres bij het OCMW krijgt, moet u zich minstens éénmaal per drie maanden aanmelden bij het OCMW
 • als u niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW uw referentieadres schrappen en die beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen

Referentieadres bij een natuurlijk persoon

 • neem contact op met de gemeente waar u een referentieadres neemt voor de nodige documenten
 • u sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Daarin neemt u op:
  • dat het om het een referentieadres gaat (dat u daar niet woont)
  • dat de persoon de post die voor u toekomt aan u zal bezorgen

Contacteer het OCMW van uw gemeenteLaatste update fiche: 17/07/2017.