Kinderopvang - Toelage RVA (Kinderopvang, Tewerkstelling, Oppas, Gezinnen, Voorschoolse kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang, Naschoolse kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - Toelage RVA

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De kinderopvangtoeslag is er om het voor alleenstaande ouders aantrekkelijker te maken om te gaan werken. Nu loont dat voor sommigen financieel amper de moeite, omdat hun loon wordt afgeroomd door de extra kosten voor verplaatsing en kinderopvang.

Sinds 1 juli 2014 is de kinderopvangtoeslag een regionale bevoegdheid, maar voorlopig wordt de materie nog altijd uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voorwaarden

  • u bent een alleenstaande ouder met kinderen ten laste
  • u bent ten minste drie maanden vergoed volledig werkloos
  • voor 55-plussers: u vraagt geen werkhervattingstoeslag aan

Raadpleeg de website van de RVA voor de specifieke voorwaarden.

Aanvragen


Waar?

Bij uw uitbetalingsinstelling

Hoe?

  • wanneer u begint te werken dient u het formulier C131.71 (pdf) in bij uw uitbetalingsinstelling, samen met de nodige attesten
  • uw uitbetalingsinstelling dient het dossier in bij het werkloosheidsbureau van de RVA

Bedrag?

U krijgt 84,47 euro per maand, gedurende maximum 12 maanden (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

  • formulier C 131.71 (pdf)
  • werknemers: kopie arbeidsovereenkomst
  • zelfstandigen: een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Bijkomende informatie

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Adres Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel 02 515 41 11
Fax 02 514 11 06
Website

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - website
Zoek een RVA-kantoor in uw buurt

Contacteer

Contacteer uw uitbetalingsinstelling:

Of neem contact op met een werkwinkel in uw buurt.


Laatste update fiche: 17/07/2019.