Begeleiderspas voor personen met een handicap (Cultuur, Personen met een handicap, Sport, Invaliden, Vrijetijdsbesteding) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Begeleiderspas voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De provincie Limburg geeft gratis een begeleiderspas aan bepaalde categorieën van personen met een handicap. Deze begeleider kan tijdens het bijwonen van evenementen helpen bij het in- en uitstappen van een auto, bij het kopen van een ticket, bij het naar het toilet gaan, etc.

Met deze begeleiderspas krijgt één persoonlijke begeleider gratis toegang tot een sport- of cultuurevenement van de deelnemende Limburgse verenigingen. De persoon met een handicap betaalt zelf we de gewone toegangsprijs.

Voorwaarden

 • u woont in Limburg
 • u kunt een van de volgende attesten of bewijzen voorleggen:
  • ofwel een attest van verhoogde kinderbijslag
  • ofwel een bewijs van de Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid van een verminderde redzaamheid (ten minste 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid)
  • ofwel een bewijs van de FOD Sociale Zekerheid van verminderd verdienvermogen tot 1/3 minder

Aanvragen

U kunt de begeleiderspas aanvragen door het inschrijvingsformulier (pdf) samen met de nodige documenten op te sturen naar onderstaand adres.

Waar?


Hoe?


Bedrag?


Meebrengen

 • een kopie van uw identiteitskaart
 • een kopie van bovenstaande attesten of bewijzen
 • een recente pasfoto

Bijkomende informatie

Provincie Limburg - begeleiderspas
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de provincie Limburg.
Officiële benaming: Begeleiderspas provincie Limburg (gehandicaptensport).
Laatste update fiche: 06/08/2019.