De Lijn - Korting voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie (Mobiliteit, Openbaar vervoer, Bus) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

De Lijn - Korting voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een leefloon of inkomensgarantie krijgen korting op een Buzzy Pazz of Omnipas voor twaalf maanden. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen.

Voorwaarden

 • ofwel hebt u recht op het leefloon of bent u gelijkgesteld door
  • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig
  • inwonende ouders
  • personen met wie u een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend worden
 • ofwel hebt u recht op het equivalent leefloon
 • ofwel ontvangt u het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
 • ofwel ontvangt u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • ofwel verblijft u in een lokaal opvanginitiatief (LOI)

Belangrijk: het abonnement is strikt persoonlijk en u mag het enkel zelf gebruiken. Per familielid dat er recht op heeft vraagt u een afzonderlijk abonnement aan.

Aanvragen


Waar?

De Lijn (Lijnwinkel) - OCMW

Hoe?

Voor personen die het leefloon (of equivalent ervan) krijgen of die verblijven in een lokaal opvanginitiatief:

 • de instelling doet voor u de aanvraag bij De Lijn
 • u krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn
 • u betaalt het bedrag door overschrijving of in de Lijnwinkel
 • u ontvangt uw abonnement

Ouderen met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie:

 • u vraagt een attest aan bij de Rijksdienst voor Pensioenen
  • ofwel gaat u met het attest naar het loket van een Lijnwinkel
  • ofwel stuurt u het attest op naar De Lijn

Jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen:

 • u vraagt het abonnement aan via de dienst Bijzondere Jeugdzorg
 • u krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn
 • u betaalt het bedrag door overschrijving of in de Lijnwinkel
 • u ontvangt uw abonnement
Asielzoekers
 • Fedasis (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) of het Rode Kruis vragen het VG-abonnement aan
 • u krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn
 • na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel ontvangt u uw abonnement

Bedrag?

U betaalt 45 euro voor een abonnement dat één jaar geldig is (bedrag geldig op 2 juli 2019).

Bijkomende informatie

In tegenstelling tot de gewone Buzzy Pass of Omnipas, betaalt de Lijn niets terug in geval van opzegging.

U raadpleegt de website van De Lijn voor meer gedetailleerde informatie over deze tegemoetkoming.

Contacteer

Organisatie: De Lijn

Telefoon:     070 220 200

Website:      http://www.delijn.be


Laatste update fiche: 17/08/2020.