De Lijn - Gratis voor personen met een handicap (Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Openbaar vervoer, Bus) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

De Lijn - Gratis voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement voor De Lijn. 

Dit abonnement is enkel geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

Voorwaarden

 • u woont in Vlaanderen
 • u heeft een handicap:
  • ofwel bent u ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • ofwel ontvangt u een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid(Directie-Generaal Personen met een handicap)
   (dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap én een Bijkomende Kinderbijslag krijgen)
  • ofwel krijgt u een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas (dit werd vroeger 'Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden' (THAB) genoemd
  • ofwel hebt u recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) van de VDAB

Aanvragen


Waar?


Hoe?

U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen van De Lijn of met de overheidsinstantie die uw handicap erkend heeft.

 • hebt u al een MOBIB-kaart van De Lijn en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de info vanaf welke datum uw gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan. Het abonnement wordt automatisch opgeladen op uw kaart. Dat gebeurt de eerste keer dat u uw kaart registreert in de bus of tram.
 • hebt u een MOBIB-kaart van de NMBS, TEC of MIVB en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan kunt u het abonnement op de kaart laten zetten in een van de Lijnwinkels.
 • hebt u nog geen MOBIB-kaart en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de uitnodiging om je MOBIB-kaart met gratis abonnement aan te vragen. Na betaling van de administratiekosten krijgt u uw MOBIB-kaart toegestuurd met daarop uw abonnement.

Bedrag?

Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap.Het abonnement is enkel beschikbaar op een MOBIB-kaart. Dit is een chipkaart waarop het abonnement staat. Als u nog geen MOBIB-kaart heeft, moet u wel nog een administratieve kost van 5 euro betalen voor de MOBIB-kaart zelf.

Bijkomende informatie

Meer informatie vindt u op de website van De Lijn of via de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap.

Organisatie Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Adres Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Tel 0800 987 99 (gratis nummer)
Website DG Personen met een Handicap - sociale en fiscale voordelen
Email HandiN@minsoc.fed.be

Laatste update fiche: 17/08/2020.