Ziekenfonds - Statuut verblijvend in België (Allochtonen, Mutualiteit, Ziekte, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Ziekenfonds - Statuut verblijvend in België

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen die uit het buitenland komen, hebben soms geen inkomen of kunnen niet direct werken. Om hen uit de nood te helpen is het in een aantal gevallen mogelijk ze tijdelijk in te schrijven bij het ziekenfonds. Wanneer ze ziek zijn, krijgen ze hun kosten terugbetaald.
Opgelet: dit is enkel voor noodsituaties en is dus niet de regel!

Voorwaarden

 • woonplaats: u moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben
 • rijksregister: iedereen die opgenomen is in het rijksregister, uitgezonderd de zelfstandigen en de kloosterlingen, kan zich aansluiten in de hoedanigheid van verblijvende in België
 • verblijfsvergunning: wie geen toelating heeft voor een verblijf van meer dan drie maanden, kan zich niet aansluiten als verblijvende in België. Op deze algemene regel bestaan evenwel enkele uitzonderingen. Daarover kunt u zich informeren bij het ziekenfonds
 • wettelijke bijdrage: wie het statuut heeft van verblijvende in België moet een wettelijke bijdrage betalen voor elk kwartaal waarin het statuut geldt, tenzij u een vrijstelling hebt gekregen. Een vrijstelling is mogelijk als u:
  • ofwel een inkomen heeft dat lager is dan twaalf maal het leefloon in de categorie samenwonende
  • ofwel recht hebt op het leefloon, het gewaarborgd inkomen of de inkomensgarantie voor ouderen


Aanvragen


Waar?

Bij het ziekenfonds

Meebrengen

 • verklaring op eer - inschrijving als verblijvende in België
 • een bewijs van verblijf in België. Dit wordt in principe aangetoond via het rijksregister, maar ook de volgende bewijsstukken kunnen gelden:
  • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • identiteitskaart voor vreemdelingen
  • attest van immatriculatie - model A

Noodzakelijke documenten om de bijdragecategorie te kunnen bepalen:

 • de verklaring op erewoord inzake verhoogde tegemoetkoming (013N) waarbij eventueel volgende stukken toegevoegd worden:
  • een verklaring van het OCMW over het leefloon
  • een attest van de RVP dat gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie voor ouderen bewijst
  • de recentste berekeningsnota van de personenbelasting
  • andere bewijsstukken van de aangegeven inkomsten

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 25/07/2017.