Bijzonder solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten (Mutualiteit, Geneeskunde, Gezondheidskosten, Gezondheidszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Bijzonder solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde medische zorgen zijn heel duur en worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. In uitzonderlijke gevallen komt het Bijzonder Solidariteitsfonds tussen als de patiënt zwaar ziek is en deze medische zorgen nodig heeft.

Voorwaarden

 • uw aanvraag gaat over een geneeskundige verstrekking
 • u hebt eerst alle vergoedingsmogelijkheden uitgeput:
  • verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
  • andere wetgeving betreffende de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de personen met een handicap...
  • privéverzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering...) in België of elders in de wereld.
 • voor medische zorgen die niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering of een andere regeling (arbeidsongevallen, privé-verzekering...)
  • in geval van een zeldzame indicatie 
  • in geval van een zeldzame aandoening 
  • in geval van een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist 
  • indien uw aanvraag betrekking heeft op medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn, met uitzondering van de geneesmiddelen 
  • voor chronisch zieke kinderen 
  • in geval van een verzorging die in het buitenland is gebeurd

De volledige regelgeving kunt u nalezen op de site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Aanvragen


Waar?

Ziekenfonds - Adviserend geneesheer

Hoe?

U dient uw aanvraag per aangetekende brief in bij de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Het RIZIV beslist of er een tussenkomst komt en hoeveel die bedraagt. Binnen de drie maanden krijgt u een antwoord.

Bedrag?

Uw ziekenfonds ontvangt de beslissing van het Bijzonder Solidariteitsfonds en zal u op basis daarvan uitbetalen.

Meebrengen

 • doktersvoorschrift van uw geneesheer-specialist
 • omstandig medisch verslag van uw geneesheer-specialist
 • kostenraming of een gedetailleerde factuur van de kosten
 • verklaring op erewoord dat u op geen andere wijze terugbetaling van de prestaties krijgt

Bijkomende informatie

Raadpleeg de site van het RIZIV.

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 11/08/2020.