Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen - Voorkeursregeling (Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Mutualiteit, Gezondheidskosten, Remgeld, Voorkeursregeling) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen - Voorkeursregeling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Hebt u een laag inkomen, dan hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. U betaalt dan minder voor uw gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Voorwaarden

U hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als u:

  • meer dan drie maanden ononderbroken een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW ontvangt
  • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt
  • een toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangt
  • een toeslag ontvangt voor een kind met medische ongeschiktheid van minstens 66%
  • in het ziekenfonds ingeschreven bent als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV’s)
  • in het ziekenfonds ingeschreven bent als wees

U kunt ook recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek. Uw ziekenfonds controleert of uw gezinsinkomen van het voorgaande kalenderjaar lager is dan het jaarlijkse grensbedrag.

Voor kwetsbare groepen wordt een andere berekeningswijze gebruikt, hierbij wordt ook rekening gehouden met het maandinkomen. U behoort tot een kwetsbare groep als u tot een van volgende categorieën behoort:

  • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde, wees
  • erkend als persoon met een handicap
  • al minstens 1 jaar volledig werkloos of arbeidsongeschikt
  • eenoudergezin

Aanvragen


Waar?

Bij uw ziekenfonds

Hoe?

U ontvangt de verhoogde tegemoetkoming automatisch. Als dat niet het geval zou zijn, vraagt u ze aan bij uw ziekenfonds.

Bedrag?


Meebrengen

Alle documenten over de inkomsten van alle gezinsleden, raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Bijkomende informatie

Raadpleeg de nieuwe regeling 'Verhoogde verzekeringstegemoetkoming' op de website van de Federale Overheidsdienst RIZIV.

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 25/07/2017.