Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (Mantelzorg, Zieken, Familiale hulp, Loopbaanonderbreking) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking om bijstand te verlenen aan een gezins- of familielid dat ernstig ziek is.

Tijdens de periode waarin u verlof voor medische bijstand neemt, kunt u als compensatie voor het loonverlies een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voorwaarden

 • de zieke is uw grootouder, ouder, kind, kleinkind, broer, zus, stiefouder, stiefkind, schoonouder, schoonzoon, schoondochter of iemand met wie u samenwoont. In bepaalde gevallen is de lijst nog uitgebreider.
 • de behandelende arts bepaalt dat de ziekte ernstig is en dat sociale, familiale of mentale bijstand nodig is om te herstellen
 • u kunt per zwaar zieke:
  • ofwel 12 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen
  • ofwel 24 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking nemen:
   • prestaties verminderen met 1/5: hiervoor moet u voltijds werken
   • prestaties verminderen tot een halftijdse job: hiervoor moet u 3/4 werken
 • u kan de loopbaanonderbreking enkel opnemen in periodes van een tot drie maanden. Die periodes mogen elkaar wel opvolgen

Aanvragen


Waar?

 • de loopbaanonderbreking zelf: bij uw werkgever of administratie
 • de onderbrekingsuitkering: bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Hoe?

U verwittigt uw werkgever ofwel met een aangetekende brief ofwel met een schriftelijke aanvraag die uw werkgever voor ontvangst ondertekent. In die brief vermeldt u de begin- en einddatum van uw loopbaanonderbreking.

Als u werkt in de privĂ©-sector of bij een lokaal of provinciaal bestuur, moet u uw werkgever minstens zeven dagen voor de begindatum van de medische bijstand verwittigen. U kunt met uw werkgever ook een andere termijn afspreken. Uw werkgever kan de ingangsdatum omwille van werkorganisatie zeven dagen uitstellen. Dat moet hij u schriftelijk en binnen de twee dagen na ontvangst van uw brief laten weten.

 • u vraagt de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA:
 • u vult deel I van het aanvraagformulier in
 • de behandelende arts vult het medische attest op pagina 5 in
 • uw werkgever vult deel II van dit formulier in
 • u stuurt het volledige formulier aangetekend naar de Dienst Loopbaanonderbreking van het Werkloosheidsbureau van het ambtsgebied van uw woonplaats. U kunt het adres daarvan aanvragen bij de RVA of hier terugvinden: gegevens van het bevoegd Werkloosheidsbureau 
 • het formulier moet ten laatste twee maanden na de begindatum van de loopbaanonderbreking op deze dienst zijn toegekomen

Bedrag?

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van het feit of u een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking neemt, van uw arbeidsregime en van uw leeftijd. Op de website van de RVA kunt u de actuele bedragen raadplegen (klik door op thematische verloven).

Contacteer

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dienst Info Loopbaanonderbreking
Adres Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel 02 515 45 80
Fax 02 514 11 06
Website RVA - website - loopbaanonderbreking voor medische bijstand
RVA in je buurt

Laatste update fiche: 14/07/2017.