Palliatief verlof (Mantelzorg, Palliatieve zorg, Tewerkstelling, Familiale hulp, Palliatieve thuiszorg, Loopbaanonderbreking) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatief verlof

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan een ongeneeslijk zieke, terminale patiënt, kunt u palliatief verlof nemen. Tijdens uw palliatief verlof kunt u:

 • ofwel helemaal niet werken
 • ofwel halftijds werken
 • ofwel 4/5 werken

Tijdens uw verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Mogelijk hebt u daarnaast ook nog recht op een aanmoedigingspremie.

Voorwaarden

 • de patiënt hoeft geen gezins- of familielid te zijn
 • het palliatief verlof duurt één maand
 • u kunt de periode twee keer met een maand verlengen als u een nieuw attest voorlegt
 • uw werkgever hoeft u geen toestemming te geven en mag u het palliatief verlof niet weigeren
 • vanaf de datum van uw aanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag
 • u moet een attest van de behandelende geneesheer van de patiënt voorleggen dat verklaart dat u bereid bent palliatieve zorgen te verstrekken

Meer informatie vindt u op de website van de RVA of bij uw plaatselijk RVA-kantoor.

Aanvragen


Waar?

 • het verlof: bij uw werkgever of administratie
 • de onderbrekingsuitkering: bij de RVA

Hoe?

Als de patiënt overlijdt vóór het einde van uw verlof, kunt u in verlof blijven tot de voorziene datum of al vroeger weer beginnen te werken.

Bedrag?

Tijdens uw palliatief verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt. U hebt alleen recht op een aanmoedigingspremie als u recht hebt op een uitkering van de RVA.

Toestand voor het palliatief verlof
 
Toestand tijdens het palliatief verlof
 
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/09/2018

 
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/09/2018

 
 Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 75%
van een voltijdse betrekking
 Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%) en je
neemt een thematisch verlof op
205,92 euro183,27 euro
   Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%) en je
neemt een tijdskrediet op
205,92 euro183,27 euro
  Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%) en je
neemt een thematisch verlof op
137,28 euro122,18 euro
  Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%) en je
neemt een tijdskrediet verlof op
137,28 euro122,18 euro
 Je werkte gedurende
12 maanden voorafgaand
aan de onderbreking minstens 75 procent
 Je vermindert je werktijd met 20%
van een voltijdse betrekking en je
neemt een thematisch verlof op
(Opgelet: alleen als je thematisch
verlof neemt, kun je een premie
krijgen als je je werktijd met 20%
vermindert)
68,64 euro61,09 euro
 Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking  minimum 50% van een voltijdse betrekking Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%) en je
neemt een thematisch verlof op
137,28 euro122,18 euro
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50% van een voltijdse betrekking  Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%) en je
neemt een tijdskrediet op
137,28 euro122,18 euro
  Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minder dan 50% van een voltijdse betrekking Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%) en je
neemt een thematisch verlof op
68,64 euro61,09 euro
  Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minder dan 50% van een voltijdse betrekking Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%) en je
neemt een tijdskrediet op
68,64 euro61,09 euro
(bedragen geldig vanaf 1 maart 2020)

Bijkomende informatie

Lees de brochure Focus op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Contacteer

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, dienst Info Loopbaanonderbreking
Adres Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel 02 515 45 80
Website RVA - website - loopbaanonderbreking voor palliatief verlof
RVA in je buurt

Laatste update fiche: 19/08/2020.