Zorgforfait voor chronisch zieken (Mutualiteit, Ziekte, Zorgbehoevenden, Gezondheidskosten, Remgeld, Zorgforfait) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Zorgforfait voor chronisch zieken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Voorwaarden

 • u heeft hoge uitgaven voor gezondheidszorg: gedurende de laatste twee jaar betaalde u
  • ofwel meer dan 450 euro aan remgelden, als u geen verhoogde tegemoetkoming hebt
  • ofwel meer dan 365 euro aan remgelden, als u wel een verhoogde tegemoetkoming hebt
 • en u heeft een verlies aan zelfredzaamheid:
  • voor de tegemoetkoming van 312,14 euro moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
   • ofwel minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie
   • ofwel in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
   • ofwel voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte
  • voor de tegemoetkoming van 468,24 euro moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
   • ofwel voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (minstens 12 punten)
   • ofwel voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met een handicap (minstens 12 punten)
   • ofwel recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden (mindervaliden)
   • ofwel als invalide met gezinslast recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derde
   • ofwel als invalide zonder gezinslast recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden
  • voor de tegemoetkoming van 624,30 euro moet u minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging

Aanvragen


Waar?

Bij uw ziekenfonds

Hoe?

Het zorgforfait wordt in principe automatisch door het ziekenfonds uitbetaald. Het betaalde bedrag aan remgelden wordt bijgehouden door het ziekenfonds. Het verlies aan zelfredzaamheid is echter niet altijd bekend bij het ziekenfonds. In deze gevallen moet u eerst een aanvraag indienen voor één van hogervermelde voorwaarden.

Bedrag?

312,14 euro, 468,24 euro of 624,30 euro per jaar, afhankelijk van de categorie waartoe u behoort (bedragen geldig op 5 juli 2019).

Meebrengen

Bewijsstukken voorwaarden

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 23/07/2019.