Gemeentebelasting - vrijstelling of vermindering (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentebelasting - vrijstelling of vermindering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Oudenaarde biedt sommige personen een vermindering of een vrijstelling van de gemeentebelasting.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Oudenaarde
 • voor ofwel:
  • personen met het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • personen die genieten van ofwel:
   • het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon
   • een andere vorm van financiële steun van het OCMW
   • een inkomensgarantie voor ouderen (vroeger: het gewaarborgd inkomen voor ouderen)

Aanvragen

Waar?

Stad Oudenaarde - Sociale Dienst

Hoe?

 • Het aanslagbiljet van de gemeentelijke heffing voor het lopende jaar moet samen met een attest inzake de Inkomensgarantie voor Ouderen (of het Gewaarborgd Inkomen) binnengebracht worden bij de Sociale Dienst. We bedoelen hier het roze attest van de Rijksdienst Voor Pensioenen. Dit wordt jaarlijks in de maand december of januari door deze dienst aan de genieters van deze tussenkomst automatisch toegestuurd.
 • De personen die genieten van een leefloon of van andere financiële steun ten belope van het barema van het leefloon dienen hun toestand te bewijzen aan de hand van een attest van het OCMW

Bedrag?

 • 24,79 euro vermindering op de gemeentebelasting voor personen met het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • gehele vrijstelling van de gemeentebelasting voor personen die genieten van:
  • een leefloon of een andere financiële tegemoetkoming van het OCMW
  • een Inkomensgarantie voor Ouderen of een Gewaarborgd Inkomen voor ouderen

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • voor personen met het recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming ofwel:
  • een klever van het ziekenfonds
  • een aanslagbiljet van de belastingen
 • voor personen die genieten van een leefloon, een andere financiële tegemoetkoming van het OCMW: een attest van het OCMW
 • voor personen die genieten van een Inkomensgarantie voor Ouderen (of een Gewaarborgd Inkomen): een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Oudenaarde - Infoloket Welzijn en Senioren.
Officiële benaming: Vermindering of vrijstelling van de gemeentebelasting.
Laatste update fiche: 18/07/2008.