Gemeentebelasting - vermindering (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentebelasting - vermindering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Damme biedt een belastingsvermindering van 20 euro op de algemene gemeentebelasting voor bepaalde personen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Damme
 • voor personen die recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds op 1 januari van het aanslagjaar. Volgens het Koninklijk Besluit van 16 april 1997, de Wet van 3 mei 1999 en het Koninklijk Besluit van 26 mei 1999 zijn dit de volgende categorieën van personen:
  • weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (WIGW's)
  • personen die recht hebben op het bestaansminimum en personen die steun ontvangen van een OCMW, die geheel of gedeeltelijk door de federale overheid wordt ten laste genomen
  • personen die recht hebben op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of het recht op rentebijslag behouden of inkomensgarantie voor ouderen
  • personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • personen van minstens 50 jaar oud en die minstens één jaar werkeloos zijn zoals bedoeld in de werkeloosheidsreglementering
 • personen jonger dan 50 jaar en die langdurig werkloos zijn en sinds minstens één jaar volledig werkeloos zijn zoals bedoeld in de werkeloosheidsreglementering

Aanvragen

Waar?

Stad Damme - Dienst Financiële zaken

Hoe?

De belastingplichtigen die in aanmerking komen voor de vermindering worden aangeduid door de kruispuntbank. De vermindering wordt automatisch toegepast bij opmaak van de aanslagbiljetten.

Bedrag?

20 euro korting op de gemeentebelasting

Contacteer

Organisatie Stad Damme - Dienst Financiële Zaken
Adres Administratief Centrum Moerkerke
Vissersstraat 2a
8340 Damme
Tel 050 28 87 30
Fax 050 50 11 51
Website Stad Damme - website
E-mail dienst.financiele.zaken@damme.be
Openingsuren elke werkdag van 9u00 tot 12u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Damme.
Officiële benaming: Gemeentelijke korting op de algemene gemeentebelasting.
Laatste update fiche: 16/08/2007.