Huisvuil - tussenkomst in de huisvuilbelasting (Belastingen, Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de huisvuilbelasting

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Lokeren geeft een vermindering op de milieubelasting aan inwoners die aan welbepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

u bent op 1 januari gedomicilieerd in Lokeren en u woont er en:

 • u staat als referentiepersoon op het aanslagbiljet en
  • ofwel u behoort tot de categorie 001, 002, 003, 004, 005 of 006 van het personenrepertorium van de Kruispuntbank
  • ofwel u bent ouder dan 50 en minstens een jaar werkloos
  • ofwel u hebt recht op het OMNIO-statuut
  • ofwel u bent erkend door Kind en Gezin als onthaalmoeder

Aanvragen

Waar?

Stad Lokeren - Financieel-Economische Dienst

Hoe?

De milieubelasting wordt automatisch verminderd.

Wanneer de vermindering niet automatisch is toegekend, kunt u deze binnen de 4 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet aanvragen. U vraagt het formulier daarvoor op bij de Financieel-Economische Dienst.

Bedrag?

U krijgt een vermindering van 27,50 euro per jaar per gezin.

Onthaalouders zijn volledig vrijgesteld.

(bedrag geldig vanaf 1 oktober 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een klevertje van het ziekenfonds
 • voor erkende onthaalmoeders: een attest van erkenning door Kind en Gezin
 • het aanslagbiljet van de milieubelasting en het bewijs van betaling

Bijkomende informatie

U kunt voor bijkomende informatie terecht bij de verschillende afdelingen van de Financieel-Economische Dienst:

 • boekhouding: 09 340 94 15

 • belastingen: 09 340 94 21

 • economie: 09 340 94 22

 • verzekeringen: 09 340 94 69


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Lokeren.
Officiƫle benaming: Vermindering van de huisvuilbelasting.
Laatste update fiche: 21/05/2012.