Gemeentebelasting - toelage op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (de Ivarem-taks) (Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gemeentebelasting - toelage op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (de Ivarem-taks)

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Stad Mechelen verleent aan bepaalde belastingplichtigen een jaarlijkse toelage in de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen aan de gezinsverantwoordelijke.

Voorwaarden

Voor inwoners van Mechelen, als minstens een lid van het gezin:

 • recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van hun ziekenfonds
 • recht heeft op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • een tegemoetkoming als gehandicapte krijgt
 • een kind is met recht op verhoogde kinderbijslag
 • het leefloon ontvangt of financiële hulp krijgt van het OCMW (Sociaal Huis Mechelen)
 • stoma-, incontinentie- of nierdialysepatiënt is

Aanvragen


Waar?

Stad Mechelen - Dienst Financiën

Hoe?


Bedrag?

24 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanslagbiljet belasting
 • een van de volgende bewijzen:
  • ofwel een attest van uw mutualiteit
  • ofwel een attest van een erkend verzekeringsorganisme waar u bent aangesloten
  • ofwel een attest van een nationale, gewestelijke of gemeenschapsoverheidsdienst waaruit blijkt dat:
   • een kosteloze gezondheidszorg geniet
   • uw bruto inkomen lager ligt dan het toekenningsplafond voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
  • ofwel een bewijs dat u minstens 3 maanden van het belastingsjaar financiële steun of een leefloon van het OCMW gekregen heeft

Contacteer

OrganisatieStad Mechelen - Dienst Financiën
AdresReuzestraat 1
2800 Mechelen
Tel0800 20 800
Fax015 29 76 39
Websitewww.mechelen.be/financien

E-mail
Openingsuren

stadsbelastingen@mechelen.be
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 u.
donderdag van 13.30 tot 19.30 u.
zaterdag van 9.00 tot 12.00 u. (in augustus niet op zaterdag)
juli en augustus: zomerregeling, enkel open in de voormiddag, uitgezonderd donderdagDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Mechelen.
Officiële benaming: Gemeentebelasting - toelage op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (de Ivarem-taks).
Laatste update fiche: 31/07/2017.