Vrijwilligerswerk - Kostenvergoeding (Vrijwilligerswerk, Vrijwilligers, Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Vrijwilligerswerk - Kostenvergoeding

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Vrijwilligerswerk is in principe onbetaald. Mogelijk krijgt u wel een onkostenvergoeding, maar u hebt daar niet automatisch recht op. Of u een onkostenvergoeding krijgt, beslist de organisatie waarvoor u als vrijwilliger werkt. Op de onkostenvergoeding betaalt u geen belastingen of sociale bijdragen.

Voorwaarden

  • u doet vrijwilligerswerk

Aanvragen


Waar?

Bij de vereniging waar u vrijwilligerswerk doet

Hoe?

Er zijn twee manieren om een kostenvergoeding te krijgen:

  • een reële kostenvergoeding: een volledige terugbetaling van de kosten die u maakt
  • een forfaitaire kostenvergoeding: u ontvangt een vaste dagvergoeding

Een reële en forfaitaire kostenvergoeding mag u niet combineren. Hierop geldt één uitzondering: een forfaitaire kostenvergoeding kunt u combineren met een terugbetaling van de reële vervoerskosten. De terug te betalen vervoerskosten zijn dan beperkt tot maximum 2.000 kilometer per jaar en per vrijwilliger.

Bedrag?

De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert.

De forfaitiare kostenvergoeding is beperkt tot:

  • maximum 34.03 euro per dag
  • maximum 1.361,23 euro per jaar (voor inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2019)

Naast de forfaitaire vergoeding kunnen werkelijk bewezen vervoerskosten terugbetaald worden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.

  • voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets: maximaal 0,3573 euro per afgelegde kilometer (van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019)
  • voor het gebruik van de fiets: 0,23 euro per kilometer.

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan u terecht op de website Vrijwilligerswerk of de website vrijwilligerswetgeving.
Laatste update fiche: 23/07/2019.