Fiscale aftrek voor kinderopvang (Kinderopvang, Oppas, Gezinnen, Belastingen, Fiscaliteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Fiscale aftrek voor kinderopvang

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook onkosten voor activiteiten van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen komen in aanmerking voor belastingvermindering.

Voorwaarden

  • uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar of jonger dan 18 jaar als het kind een zware handicap heeft
  • u moet beroepsinkomsten hebben
  • u moet uw kind fiscaal ten laste hebben
  • de instelling of opvang moet erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur
  • u moet kosten van opvang aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben
  • u moet schriftelijk bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag.

De volledige regelgeving kunt u nalezen in de brochure 'De aftrek van kosten voor kinderopvang' (pdf).

Aanvragen


Hoe?

Om de kosten te kunnen aftrekken moet u als ouder over bewijzen beschikken. Vraag hiervoor een attest aan de initiatiefnemers. Initiatiefnemers van kinderopvang vinden meer informatie over het afleveren van attesten op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Bedrag?

U mag maximaal 11,20 euro per dag en per kind inbrengen als uitgaven. 

Hebt u een kind dat jonger is dan drie jaar, dan zult u bij het invullen van uw belastingbrief moeten kiezen:

  • ofwel kiest u voor een verhoging van de belastingvrije som. Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) bedraagt die verhoging 570 euro. Deze optie is de beste keuze als u geen beroepsinkomsten hebt of als uw opvangkosten zo laag zijn dat de belastingvrije som voordeliger uitkomt.
  • ofwel kiest u ervoor om de uitgaven in te brengen voor de opvang van uw kind
U ontvangt van de opvangdienst een fiscaal attest voor de uitgaven die u maakte voor de kinderopvang. 

Bijkomende informatie

Raadpleeg de brochure 'Fiscale attesten voor opvangkosten' (pdf).


Laatste update fiche: 17/08/2020.