Energietoelage (Energie, Nutsvoorzieningen, Elektriciteit, Gas) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energietoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Kraainem geeft aan personen en gezinnen met een laag inkomen een toelage voor de energiekosten.

Voorwaarden

U woont in de gemeente Kraainem en:

 • ofwel u behoort tot categorie 1: uw bruto belastbaar inkomen is kleiner dan 150 % van het leefloon verhoogd met 960 euro per kind ten laste
 • ofwel u behoort tot categorie 2:  uw bruto belastbaar inkomen is kleiner dan 125 % van het WIGW grensbedrag voor verhoogde tegemoetkoming verhoogd met toeslag van 125 % per persoon ten laste
 • de toelage varieert naargelang het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van uw woning meer of minder dan 1.900 euro bedraagt

Aanvragen

Waar?

OCMW Kraainem - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij de Sociale Dienst van het OCMW.

U dient het ingevulde formulier in samen met de bewijzen dat u de energiefacturen hebt betaald.

Wanneer u een leefloon ontvangt krijgt u de premie automatisch.

Een maatschappelijk werker voert een sociaal en financieel onderzoek uit.
De premie wordt uitbetaald na goedkeuring.

U moet de premie jaarlijks aanvragen.

Bedrag?

u behoort tot:

 • categorie 1: u ontvangt:
  • ofwel 360 euro wanneer uw niet geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner is dan 1.900 euro
  • ofwel 180 euro wanneer uw niet geïndexeerd kadastraal inkomen groter is dan 1.900 euro
 • categorie 2: u ontvangt:
  • ofwel 120 euro wanneer uw niet geïndexeerd kadastraal inkomen groter is dan 1.900 euro
  • ofwel 60 euro wanneer uw niet geïndexeerd kadastraal inkomen kleiner is dan 1.900 euro

U ontvangt hoogstens 360 euro per jaar.

(bedragen geldig op 1 januari 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • rekeningnummer
 • attest van gezinssamenstelling
 • bewijs van het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van uw woning
 • het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • facturen van gas en elektriciteit

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kraainem.
Officiële benaming: Energie - toelage voor gas en elektriciteit.
Laatste update fiche: 23/03/2012.