Verwarmingstoelage stookoliefonds (Energie, Verwarming, Stookolie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Verwarmingstoelage stookoliefonds

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen.

Voorwaarden


U behoort tot één van volgende categorieën

Categorie 1:

 • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging
 • uw  jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen (bedragen geldig vanaf 1 januari 2019):
  • bedraagt hoogstens 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste
  • personen ten laste hebben een netto-inkomen van hoogstens 3.140 euro, gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet inbegrepen

Categorie 2:

 • personen met een laag inkomen (bedragen geldig vanaf 1 januari 2016):
  • uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen bedraagt hoogstens 18.730,66 euro verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste
  • personen ten laste hebben een netto-inkomen van hoogstens 3.140 euro, gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet inbegrepen
 • er wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3:

 • personen met schuldoverlast: personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling
 • u bent niet in staat uw verwarmingsfactuur te betalen

U maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Wanneer u recht hebt op de verwarmingstoelage categorie 2 en 3 kunt u ook de verhoogde verzekeringstegemoetkoming aanvragen:

 • u dient een verklaring op erewoord in bij uw ziekenfonds binnen 6 maand na de dag waarop de beslissing tot toekenning van de verwarmingstoelage heeft ontvangen
 • u krijgt de verhoogde verzekeringstegemoetkoming toegekend binnen 3 maanden na ontvangst van de verklaring op erewoord en de beslissing van het OCMW inzake toekenning verwarmingstoelage

Aanvragen


Waar?

Het OCMW of Sociaal Huis van uw gemeente

Hoe?

U vraagt de verwarmingstoelage aan bij het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. De levering moet gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december.

Bedrag?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.

 • voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 en 20 eurocent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden kunt u een toelage ontvangen voor maximum 1.500 liter brandstof. De maximumtoelage per huishouden bedraagt 300 euro.
 • voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c), is een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro voorzien.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • factuur van de levering
 • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
 • personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
 • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen

Bijkomende informatie

Organisatie Sociaal Verwarmingsfonds vzw
Adres Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Tel 0800 909 29 (gratis telefoonnummer)
Website Verwarmingsfonds - website
E-mail info@vf-fc.be

ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 23/07/2019.