Huisvuil - gratis huisvuilzakken (Kinderen, Gezinnen, Huisvuil, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - gratis huisvuilzakken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het stadsbestuur biedt aan bepaalde personen jaarlijks gratis huisvuilzakken aan.

Voorwaarden

U woont in Genk en u voldoet minstens aan een van volgende voorwaarden:

 • ofwel hebt u minstens drie kinderen ten laste
 • ofwel heeft een gezinslid
  • ofwel minstens 80% invaliditeit
  • ofwel een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten erkend door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel 50% invaliditeit van de onderste ledematen erkend door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • ofwel heeft een gezinslid blijvende incontinentie
 • ofwel hebt u een blijvende stoma
 • ofwel doet u aan thuisdialyse

Aanvragen


Waar?

Stad Genk - Sociaal Huis

Hoe?

U kunt elk jaar de gratis huisvuilzakken aanvragen in het Sociaal Huis (Balieplein - stadhuis Genk) van begin mei tot eind december. Indien u zich niet of moeilijk kunt verplaatsen, mag u een famillielid of iemand anders met uw identiteitskaart de aanvraag laten doen.

Bedrag?

 • u hebt een attest van invaliditeit of drie kinderen ten laste: u ontvangt één rol huisvuilzakken
 • u hebt blijvende incontinentie, een blijvende stoma of u doet aan thuisdialyse: u ontvangt twee rollen huisvuilzakken

Meebrengen

 • identiteitskaart van de aanvrager
 • ofwel een schoolbewijs van alle inwonende schoolgaande kinderen vanaf 18 jaar
 • ofwel een invaliditeitsattest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • ofwel een attest van de huisarts of het ziekenfonds over blijvende incontinentie, blijvende stoma of de thuisdialyse

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken.
Laatste update fiche: 10/03/2017.