Energielevering - Sociale maximumprijs gas en elektriciteit (Energie, Nutsvoorzieningen, Elektriciteit, Gas) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Energielevering - Sociale maximumprijs gas en elektriciteit

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de sociale maximumprijs of het sociaal tarief genoemd.

Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen en is bij alle energieleveranciers in België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief is een zogenaamde beschermde klant of beschermde afnemer en heeft daarom ook recht op andere voordelen, hogere premies en kortingen.

Voorwaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u (of iemand op uw adres) een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen van:

 • ofwel het OCMW (categorie 1)
  • leefloon
  • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die gedeeltelijk of geheel wordt terugbetaald door de federale staat
  • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
 • ofwel de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2)
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent
  • inkomensvervangende tegemoetkoming
  • integratietegemoetkoming
  • tegemoetkoming bij hulp van derden
  • bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 procent
 • ofwel de zorgkas (categorie 2)
  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • ofwel de Federale Pensioendienst (categorie 3)
  • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • tegemoetkoming als persoon met een handicap
  • op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
  • tegemoetkoming voor hulp aan derden

Ofwel moet u huurder zijn van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas. In dat geval hebt u recht op het sociaal tarief op aardgas (categorie 4).

U hebt geen recht op het sociaal tarief, zelfs niet wanneer u voldoet aan een van de bovenstaande voorwaarden, voor:

 • aansluitingen van tweede verblijfplaatsen
 • aansluitingen van gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
 • aansluitingen van professionele verbruiker (zelfstandige of bedrijf)
 • tijdelijke aansluitingen

Aanvragen


Waar?

Rechtstreeks bij de elektriciteits- en gasmaatschappij

Hoe?

Wanneer u op grond van een van de eerste drie categorieën recht hebt op het sociaal tarief, dan wordt het automatisch toegekend.

 • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kunt u zelf nagaan of u in aanmerking komt voor het sociaal tarief. U kunt verder ook nagaan of u het sociaal tarief automatisch krijgt, voor welk contract en hoe lang. De databank krijgt maar elke drie maanden een update.
 • Of neem contact op met het contactcenter van de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33

Is dat niet het geval, dan kunt u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw leverancier. U bezorgt de leverancier dan een attest dat u tot een van de categorieën behoort.

Bedrag?

Voor aardgas bestaat er 1 sociaal tarief.

Voor elektriciteit bestaan er 3 soorten tarieven:

 • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
 • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
 • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).
De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) bepaalt en publiceert de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit. De tarieven worden (sinds 1 juli 2020) om de 3 maanden aangepast: begin juli, oktober, januari en april.Meebrengen


Contacteer

Organisatie Multimedia Contact Center van de FOD Economie
Adres Vooruitgangsstraat 50
1210 Brussel 
Tel 0800 120 33 (gratis telefoonnummer)
Fax 0800 120 57 (gratis faxnummer)
Website https://economie.fgov.be/nl
E-mail info.eco@mineco.fgov.be

Laatste update fiche: 17/08/2020.