Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten (Huisvuil) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Sommige Gentse gezinnen ontvangen jaarlijks van het stadsbestuur via de Intercommunale Vereniging voor Afvalbeheer voor Gent en Omstreken (IVAGO) een aantal gratis huisvuilzakken of een verhoging van hun ophaalkrediet.

Voorwaarden

Gentse gezinnen:

  • waarvan op 1 januari van het lopende jaar minstens één gezinslid recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het lopende jaar
  • die na 1 januari van het lopende jaar het statuut verhoogde tegemoetkoming bekomen en daarover voor 15 augustus een attest van het ziekenfonds waarop de begindatum indienen bij de dienst Sociale Voorzieningen
  • voor personen met budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling

Het aantal huisvuilzakken of de omvang van het extra ophaalkrediet waarop u recht hebt is afhankelijk van de gezinsgrootte.

Aanvragen

Waar?

Stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen 

Hoe?

De toelage wordt automatisch toegekend. U ontvangt begin september per post een bon voor de gratis huisvuilzakken of extra ophaalkrediet.

Wanneer u het attest over verhoogde tegemoetkoming na 15 augustus indient ontvangt u de tegoedbon voor gratis huisvuilzakken later in het najaar van het lopende jaar per post.

Bedrag?

U ontvangt gratis huisvuilzakken/ophaalkrediet voor een waarde van:

  • als alleenstaande: 39 euro
  • met een persoon ten laste: 58,50 euro
  • met meerdere personen ten laste 78 euro

De toelage wordt toegekend aan de referentiepersoon van het gezin.

(bedragen geldig vanaf 1 maart 2012)

Meebrengen

wanneer u na 1 januari van het lopende jaar het statuut verhoogde tegemoetkoming bekomt: een attest van het ziekenfonds waarop de begindatum
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Gent - Dienst Sociale Voorzieningen - Cel Personen met een handicap.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken - ophaalkrediet.
Laatste update fiche: 12/08/2014.