Gezinstoelage (Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Gezinstoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Duffel voorziet een sociale toelage voor grote gezinnen als tussenkomst in de grotere kosten voor huisvuil en waterverbruik.

Voorwaarden

Voor de toelage van 2007 gelden de volgende voorwaarden:

  • op 1 januari 2006 moet het gezin ten minste 3 kinderen ten laste hebben (zie aanslagbiljet personenbelasting, aanslagjaar 2006 - inkomen 2005);
  • het jaarlijks netto-belastbaar gezinsinkomen voor het jaar 2005 mag niet meer bedragen dan 35.868 euro verhoogd met 1.196 euro per persoon ten laste;
  • het gezin moet gans het jaar 2006 in Duffel gewoond hebben.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Duffel - Financiële Dienst

Hoe?

De aanvraagformulieren voor deze toelage moeten jaarlijks ingediend worden tussen 1 juni en 15 juli. Neem hiervoor contact op met de Financiële Dienst van de gemeente.

Bedrag?

De toelage wordt in 2 delen uitbetaald:

  • 30 euro wordt gestort op de DIFTAR-provisierekening van de aanvrager;
  • 60 euro wordt gestort op de persoonlijke rekening van de aanvrager.

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • aanslagbiljet personenbelasting;
  • de rekening van het waterverbruik;
  • bankrekeningnummer.

Contacteer

Organisatie Gemeente Duffel - Financiële Dienst
Adres Gemeentestraat 21
2570 Duffel
Tel 015 30 72 40
Fax 015 30 72 73
Website Gemeente Duffel - website
E-mail financiele.dienst@duffel.be

Openingsuren: elke werkdag van 09u00 tot 12u00
woensdag van 13u30 tot 15u30 (behalve in juli en augustus)
donderdag van 18u00 tot 19u30


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Duffel.
Officiële benaming: Sociale toelage grote gezinnen.
Laatste update fiche: 21/08/2007.